ნეიროქირურგის მესამე თვალი - ტექნოლოგია

ექიმის კონსულტაცია

4 ნოემბერი 15:30, 2016 წელი

მსოფლიოში ძალიან ცოტაა ისეთი სამედიცინო ცენტრი, სადაც ერთ საოპერაციოშია თავმოყრილი და ერთდროულად მუშაობს ოთხი-ხუთი ტექნოლოგიური სისტემა, რაც აუცილებელია ნეიროქირურგიული ოპერაციის უნაკლოდ ჩატარებისთვის.  ამ მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეული და მოწინავეა თურქეთში მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფოთა ქსელი. მაინც, რა უპირატესობები აქვს ტექნოლოგიური სისტემების ერთდროულად გამოყენებას? 


ამ თემაზე მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფოთა ქსელის ნეიროქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ნეჯათ აკალანი გვესაუბრება:
- ნეიროქირურგიულ საოპერაციოებში რობოტული ნავიგაციისა და ინფრაოპერაციული მიკრორეზონანსული კვლევების (MR) ერთდროული გამოყენება, წინასაოპერაციოდ, ოპერაციის მსვლელობისას თუ მის შემდგომ, ყველა საჭირო გამოსახულების სწრაფად და უნაკლოდ მიღების საშუალებას იძლევა.
ოპერაციის მსვლელობისას ნავიგაციის, ულტრაბგერის, ულტრაოპერაციული MR-ის ან უხელო კომპიუტერული ტომოგრაფიის (CT) გამოყენების დროს, არ არის საჭირო პაციენტის სტერილური საოპერაციო გარემოდან გამოყვანა. ამდენად, თავიდან ვიცილებთ როგორც დროის დანაკარგს, ასევე ინფექციის რისკებს. საოპერაციოში დანერგილი სწრაფად მზარდი თანამედროვე ტექნოლოგიების - კერძოდ, ნავიგაციის სისტემების, ინტრაოპერაციული MR-ის, ულტრაბგერითი ასპირატორის მსგავსი ყველა ტექნოლოგიური მოწყობილობის - საერთო მახასიათებელია ჯანმრთელი ქსოვილისთვის გამოუსწორებელი ზიანის მიუყენებლად, ყველაზე სანდო გზით, თავის და ზურგის ტვინის დაზიანებებთან მიღწევა და მათი მოცილება.
ნავიგაციის სისტემებით პაციენტზე სამ განზომილებაში ცოცხლდება თავის ტვინში ოპერაციამდე MR -ით დადგენილი გამოსაკვლევი უბნები.
სისტემა GPRS აპარატის მსგავს ფუნქციასაც ატარებს. რადიოლოგიის ინფორმაცია საშუალებას იძლევა, ოპერაციის მსვლელობისას მოხდეს სიმსივნურ უბანზე ფოკუსირება. ნავიგაციის დახმარებით ეკრანზე ერთ განზომილებაში გამოსახული MR (მიკრორეზონანსული კვლევა) ან CT (კომპიუტერული ტომოგრაფია) სამგანზომილებიანი ხდება და ოპერაციისას მიღებული მყისიერი გამოსახულება საშუალებას იძლევა, რომ ქირურგი ჯანსაღი ქსოვილის  დაუზიანებლად, ყველაზე ხელსაყრელი პოზიციიდან მიუახლოვდეს დაზიანების კერას.
ხერხემლის ოპერაციების დროსაც, ამის მსგავსად, უხელო ნავიგაციის აპარატი უზრუნველყოფს ჯერ დაზიანებული კერების აღმოჩენას და შემდგომ ჯანსაღი ქსოვილების დაუზიანებლად ქირურგიული პროცედურების ჩატარებას. ჩასატარებელი პროცედურები, ყველა ეტაპზე, დადასტურებულ და გადამოწმებულ ინფორმაციას ემყარება. ეს არის ტომოგრაფიულ მონაცემებზე დაფუძნებული, თანამედროვე რადიოლოგიური მეთოდი.
საოპერაციოებში გამოყენებული MR- ის აპარატით, განსაკუთრებით თავის ტვინის სიმსივნეების ოპერაციების სხვადასხვა ეტაპებზე, პროცედურების რადიოლოგიური კონტროლი ხდება, რათა გარანტირებული იყოს პათოლოგიის ზუსტი დასკვნა. ეს არის პაციენტის საოპერაციო ბლოკიდან გაუსვლელად პირველადი ანალიზის უზრუნველყოფის აპარატი.- რა უპირატესობები აქვს ექიმებისთვის ამდენი ტექნოლოგიური მოწყობილობის ერთად თავმოყრას? ქირურგს რამდენად უადვილებს საქმეს ეს ტექნოლოგია?
- მთელი ეს ტექნიკა ოპერაციული ჩარევისას აკეთებს მოწოდებული მონაცემების ზუსტ შეფასებას და განსაზღვრავს სასწავლო მრუდს. არკვევს, თუ რომელი ტიპის ქირურგიაში და რომელი ტექნოლოგიური მოწყობილობა უნდა იქნეს გამოყენებული და რა სიხშირით.
თავის ტვინის სიმსივნეების მკურნალობისას პაციენტებისთვის ხანგრძლივი სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ოპერაციული მკურნალობაა. რაც უფრო დროული და შედეგიანი იქნება ოპერაციული ჩარევა, მით უფრო მეტია რადიოთერაპიული და მედიკამენტური დამცავი მკურნალობით სიცოცხლის შენარჩუნების შესაძლებლობა. საბოლოო ჯამში, მთელი ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, უპირველესად, პაციენტის დამატებითი დაზიანებებისგან დაცვასა და, თავისთავად, წარმატებულ ოპერაციულ მკურნალობას განაპირობებენ. - რას წარმოადგენს ნეირონავიგაციის სისტემა და როგორ პოულობს ეს სისტემა თავის ტვინის სისმსივნეებს?
- ნეირონავიგაციის სისტემა თავის ტვინის ოპერაციების დროს სიმსივნის ადგილმდებარეობის განსაზღვრისა და შეცდომის დაშვების გამორიცხვისთვის გამოიყენება, მინიმუმამდე დაყავს ჯანსაღი ქსოვილის დაზიანების და ლეტალური შემთხვევის ალბათობა და ზრდის წარმატებული ოპერაციის შანსებს.
ნეირონავიგაციის საშუალებით შესაძლებელია თავის ტვინის სასურველ წერტილთან შეუცდომლად მიღწევა.
სასურველ მიზნამდე მიღწევის გარდა, ნეიროულტრასონოგრაფიის გამოყენებით კონტროლდება, თუ რამდენად მოხერხდა სიმსივნისგან კერის გათავისუფლება.
ნეირომონიტორიზაცია კი გვიჩვენებს, ოპერაციის დროს დაზიანდა თუ არა თავის ტვინის ქსოვილი.


- რობოტული (O-ARM) ვიზუალიზაციის სისტემაზე რას გვეტყვით?
- ეს არის ოპერაციის მსვლელობის დროს ტომოგრაფიის გადაღების სისტემა, რომელიც მთლიანად ხსნის, პოსტოპერაციულად (მაგალითად, მალის  არასასურველ მხარეს წასვლა, ხერხემალზე პროცედურის ჩატარებისას; ქირურგიულ ზონაში სისხლის დაგროვება, თავის ტვინის ოპერაციის დროს) ტომოგრაფიის გადაღების მიზნით პაციენტისთვის ხელახალი ოპერაციის საჭიროებას.
რობოტული (O-ARM) ვიზუალიზაციის სისტემა, ნავიგაციასთან ერთად, მაღალი სიზუსტის მონაცემების შექმნით, ქირურგ ოპერატორს უნაკლო ოპერაციის ჩატარების საშუალებას აძლევს.
სისტემა ქირურგს კრიტიკულ მონაცემებს აწვდის ოპერაციის მსვლელობის ყველა სტადიაში.  პაციენტი კი მისი მეშვეობით, გაცილებით ნაკლებ რადიაციას იღებს.
რობოტული (O-ARM)  ვიზუალიზაციის სისტემა, მცირე ზომის ნაჭრილობევით, პაციენტის ნაადრევ გამოჯანმრთელებას უწყობს ხელს. ეს სისტემა კომპლექსური ოპერაციების მაღალ რისკებს მინიმუმამდე ამცირებს.- რამდენად მნიშვნელოვანი ოპერაციის მსვლელობისას დროული ინტრაოპერატიული  MR?
- ეს სისტემა აჩვენებს, ჩატარებული ოპერაციის შედეგად მოხდა თუ არა სიმსივნისგან მთლიანად გათავისუფლება. სიმსივნის ამოკვეთის პროცესის დაწყების შემდეგ, გარკვეულ ეტაპზე, საჭირო ხდება MR-ის თავიდან გადაღება. ეს კი ოპერაციის მსვლელობისას ულტრაოპერაციული MR-ით ხორციელდება.
ამდენად, ქირურგის მიერ შეცდომის დაშვების ალბათობა ნულს უტოლდება და სიმსივნის ამოკვეთა მინიმალური რისკებით ხდება. - რა შემთხვევაში გამოიყენება
გამა დანა და გამა დანით რადიოქირურგია როგორ ტარდება?
- გამა დანა (Gamma Knife) სამკურნალო სისტემაა, რომელიც თავის ტვინის დაავადებული ქსოვილის წინასწარ განსაზღვრულ კოორდინატებს გამა სხივებით ანადგურებს. ეს არის სხივური თერაპიისგან განსხვავებული, რადიოქირურგიული მეთოდი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სეანსით ტარდება.
გამა დანით შესაძლებელია როგორც კეთილთვისებიანი, ისე ავთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობა. ამასთან, გამა დანა თავის ტვინის სიმსივნეების გარდა, თავის ტვინის სისხლძარღვთა და ფუნქციური დაავადებების დროსაც გამოიყენება.


დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თბილისის წარმომადგენლობას: Facebook 595 77 90 44 322 90 37 47 lela.chkhaidze@medipol.com.tr

დღის ჰოროსკოპი

24 იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 24 იანვრისთვის ბიზნესის, ჯანმრთელობისა და სიყვარულის მიმართულებით?!
საკნატუნო ამბები

რატომ არ თვრებიან დაზვერვის აგენტები? - სპეცსამსახურების დიდი საიდუმლო, რომელზეც ლეგენდები დადის

სპეცსამსახურის თანამშრომლისთვის ჩვეული ვითარებაა, როცა სუფრასთან სასმელის დალევა უწევს და ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ფხიზლად უნდა დარჩეს. თურმე, არსებობს რამდენიმე ხერხი, რომლებიც, როგორც ამბობენ, სპეცსამსახურების გატესტილი და შემუშავებულია.
საკნატუნო ამბები

ჩვენი პლანეტა ფოტოშოპის გარეშეც მშვენიერია

ინტერნეტში მილიონობით ფოტოს აღმოაჩენთ, რომელიც საგულდაგულოდ დამუშავებული და გაუმჯობესებულია, მაგრამ გარწმუნებთ, დედამიწის პეიზაჟები ყოველგვარი დამუშავების გარეშეც ულამაზესია...
საკნატუნო ამბები

რატომ უნდა გავაღოთ ავტომობილის კარი მარჯვენა ხელით?

მოძრაობის წესების საგამოცდო ბილეთებსა და სახელმძღვანელოებში ყველა ნიუანსი აღწერილი არ არის და მათ საჭიროებას პრაქტიკა გვკარნახობს. მძღოლებო და მგზავრებო, თქვენ იცით, რატომ უნდა გავაღოთ ავტომობილის კარი მარჯვენა ხელით?
იცით თუ არა...

უცნაური ამბავი, როგორ იქცა ღარიბი სოფლის ყველა მცხოვრები ერთ დღეში მილიონერად

ერთ ღარიბ ესპანურ სოფელში მცხოვრები ფერნანდესების მრავალშვილიან ოჯახში ბიჭი დაიბადა, სახელად ანტონიო. მშობლებს იმდენად უჭირდათ, რომ ბიჭუნამ სკოლის დამთავრება ვერ შეძლო, თუმცა ყოველთვის სჯეროდა, რომ წარმატებას მიაღწევდა...
თემატური ჰოროსკოპი

რომელია თქვენი ზოდიაქოს თილისმა-მცენარე?

როცა თილისმებზეა საუბარი, ყველა რატომღაც ქვებზე იწყებს ფიქრს, მაგრამ დაცვა მცენარესაც შეუძლია - ზოგი მათგანი ადამიანის გვერდით ყვავის და სურნელს აფრქვევს, ზოგიც ხმება. ჩვენ გიკარნახებთ თქვენი მფარველი მცენარეების სახელებს.
FUN-ტესტი

აირჩიეთ სამკაული და გაიგეთ, რა არის თქვენი ქალური ძალა

იცით, რომ საყვარელ სამკაულს თქვენი პიროვნების შესახებ ბევრი რამეს მოყოლა შეუძლია? 
თავსატეხი

რაც უფრო სწრაფად იპოვით ღია ბოქლომს, მით მაღალია თქვენი IQ

გთავაზობთ ამოცანას ყურადღების სიმარჯვეზე! თანაც - მხედველობასაც გაივარჯიშებთ. კარგად დააკვირდით ნახატს და შეეცადეთ, ღია ბოქლომი აღმოაჩინოთ.
საკნატუნო ამბები

როგორ შევუხამოთ სამოსი დაბალყელიან ჩექმას? (10 ფოტო)

უკვე მერამდენე წელია, დაბალყელიანი ჩექმები საკმაოდ მოდურია და აქტუალობას არ კარგავს, თუმცა მისი შეხამება ტანსაცმელთან არცთუ ისე მარტივია.
საკნატუნო ამბები

ქალის სურნელი, ვნება, სიყვარული ერთ კადრში (15 ფოტო)

ფოტოგრაფ ალისა ვერნერის ნამუშევრები ქალის სილამაზით არის შთაგონებული, მისი საყვარელი ჟანრი კი ეროტიკაა...
საკნატუნო ამბები

23 იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 23 იანვრისთვის ბიზნესის, ჯანმრთელობისა და სიყვარულის მიმართულებით?!
ზეპირი ანკეტა

შოთა იათაშვილი: „ხალისი სულ მაქვს, მაგრამ სევდაც სულ თან დამყვება“

გიორგი კეკელიძესთან პრუსტის კითხვარს პასუხობენ საქართველოს მოქალაქეები, მიუხედავად მათი წარსულისა, აწმყოსი და მომავლისა, მიუხედავად პოლიტიკური და სხვა, მსგავსი თუ არამსგავსი, შეხედულებებისა, პროფესიისა, ნიჭისა თუ... დღევანდელი სტუმარია პოეტი შოთა იათაშვილი.