რამდენად ერკვევით ზომა-წონაში?

თავსატეხი

7 დეკემბერი 11:00
615

85 კილოგრამი და 537 გრამი რამდენჯერ მოთავსდება 5 ცენტნერში, 98 კილოგრამსა და 759 გრამში?

ნახეთ პასუხი.

წყარო: nazva.net