თავსატეხი

რა ციფრი უნდა იყოს კითხვის ნიშნის ადგილას?

მარტივი თავსატეხი

რა რიცხვი უნდა იყოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად?

ლოგიკური გამოცანა

ლოგიკური გამოცანა აშშ-ის პრეზიდენტების შესახებ

სტივენ გროვერ კლივლენდი,
აშშ-ს 22-ე პრეზიდენტი

ამ ფოტოზე ქურდს ქალები 2-ჯერ სწრაფად პოულობენ, ვიდრე მამაკაცები

იპოვეთ ქურდი

იპოვეთ კანონზომიერება

იპოვეთ კანონზომიერება

შეძლებთ ამ ამოცანის ამოხსნას?

თავსატეხი ჭკვიანებისთვის

ეშმაკური ამოცანა

ეშმაკური ამოცანა

იპოვით სწორ პასუხს ამ კითხვაზე?

იპოვეთ უცნობი

იპოვეთ ჯამი

მარტივი თავსატეხი