თავსატეხი

შეძლებთ, გამოიცნოთ ეს მათემატიკური კანონზომიერება?

მათემატიკური თავსატეხი

რომელ კარში უნდა შეხვიდეთ, რომ გადარჩეთ?

რომელ კარში უნდა შეხვიდეთ,
რომ გადარჩეთ

ჩაწერეთ რიცხვი კითხვის ნიშნის ადგილას

სახალისო თავსატეხი

გადააკეთეთ კვადრატად

თავსატეხი ასანთის
ღერებით

რა ციფრი უნდა იყოს კითხვის ნიშნის ადგილას?

მარტივი თავსატეხი

რა რიცხვი უნდა იყოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად?

ლოგიკური გამოცანა

ლოგიკური გამოცანა აშშ-ის პრეზიდენტების შესახებ

სტივენ გროვერ კლივლენდი,
აშშ-ს 22-ე პრეზიდენტი

ამ ფოტოზე ქურდს ქალები 2-ჯერ სწრაფად პოულობენ, ვიდრე მამაკაცები

იპოვეთ ქურდი

იპოვეთ კანონზომიერება

იპოვეთ კანონზომიერება