თავსატეხი

იპოვით სწორ პასუხს ამ კითხვაზე?

იპოვეთ უცნობი

იპოვეთ ჯამი

მარტივი თავსატეხი

ასანთის 2 ღერის გადაადგილებით ამ სახლის სარკული ანარეკლი უნდა მიიღოთ

გადააადგილეთ 2 ასანთის
ღერი ისე, რომ სახლის
სარკისებური ანარეკლი
მიიღოთ

იპოვეთ, სად არის შეცდომა

რა არის შეცდომა?

რა საერთო აქვთ?

ხართ თუ არა გენიოსი?

თავსატეხი გენიოსებისთვის

IQ ტესტი გენიოსებისთვის

მეფე: „ვბრძანებ, მოკვდეს...“ - ჩასვით სიტყვა, რომელმაც სიკვდილმისჯილი გადაარჩინა

თავსატეხი მეფე და ბრძენი

ამ ასოებით ააწყვეთ მხოლოდ ერთი სიტყვა

მხოლოდ ერთი სიტყვა

გაასწორეთ ტოლობა ასანთის 1 ღერის გადაადგილებით

გაასწორეთ ტოლობა