თავსატეხი

რამდენი წლისაა ქალი?

მათემატიკური თავსატეხი

შეამოწმეთ თქვენი ლოგიკური აზროვნების უნარი

სახალისო თავსატეხი

8 + 3 − 4 = 0

სახალისო თავსატეხი

რას ხედავთ ამ ფოტოზე, აგურის კედლის გარდა?

გასართობი თავსატეხები

როგორ შევარჩიოთ საჭირო დალაქი?

როგორ შვარჩიოთ დალაქი?

ამოატრიალეთ პირამიდა მხოლოდ სამი მონეტის გადაადგილებით

სახალისო თავსატეხი

შეძლებთ, გამოიცნოთ ეს მათემატიკური კანონზომიერება?

მათემატიკური თავსატეხი

რომელ კარში უნდა შეხვიდეთ, რომ გადარჩეთ?

რომელ კარში უნდა შეხვიდეთ,
რომ გადარჩეთ

ჩაწერეთ რიცხვი კითხვის ნიშნის ადგილას

სახალისო თავსატეხი