ამბები

როგორ სწავლობენ მომავალი ჟურნალისტები კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

ეკო ტატულაშვილი

15:26 ოთხ. 24 მარტი

როგორ სწავლობენ მომავალი
ჟურნალისტები კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტში
14
დაკოპირებულია

დაფიქრებულხართ, რას სწავლობდნენ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე 50 წლის წინ და ახლა? რა უნარ-ჩვევები მოეთხოვებოდათ ამ პროფესიის წარმომადგენლებს ადრე და რა პროფესიები შეითავსეს თანამედროვე ჟურნალისტებმა დღეს?

თუკი 50 წლის წინ საინფორმაციო გამოშვების სიუჟეტს მინიმუმ 4 კაცი ამზადებდა: ჟურნალისტი, ვიდეო ოპერატორი, ხმის ოპერატორი და მემონტაჟე; დღეს ჩვენ, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მივეჩვიეთ, როგორ ერთვებიან ტელეფონითა და სელფის ჯოხით შეიარაღებული ქართველი თუ უცხოელი ჟურნალისტები პირდაპირ ეთერში; როგორ იღებენ, ამონტაჟებენ და წერენ ახალ ამბებს და შემდეგ თავადვე ავრცელებენ.

რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის? რა უნდა ისწავლონ მათ 4 წლის განმავლობაში უმაღლეს სასწავლებელში? ეთიკის კოდექსი? ჟურნალისტური პრინციპები? ამბის გადმოცემის ტექნიკა? იქნებ, ჟურნალისტიკის ისტორია?

როგორ უნდა განაწილდეს ჩამოთვლილი კომპონენტები ისე, რომ ჟურნალისტს შეეძლოს გამართული წერა და მეტყველება მშობლიურ ენაზე; ესმოდეს ესა თუ ის საკითხი სიღრმისეულად; იცოდეს და იცავდეს ჟურნალისტურ პრინციპებს; შეეძლოს ამბის სხარტად გადმოცემა და, ყველაფერთან ერთად, იცოდეს, როგორ მიაწოდოს ამბავი აუდიტორიას საინტერესოდ, სწრაფად და ამომწურავად?

უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებენ, ყოველწლიურად უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგანან: გადახედონ და განაახლონ შრომითი ბაზრისა თუ ტექნოლოგიური სიახლეების შესაბამისად კურიკულუმები, შემოიტანონ პროგრამებში ის მნიშვნელოვანი საგნები, რითაც ფეხს აუწყობენ ტექნოლოგიურ განვითარებას.

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამას 10 წელზე მედია, რაც ახორციელებს. 2019 წლიდან კი მას მედიის კვლევებისა და მულტიმედია წარმოების სამაგისტრო პროგრამა დაემატა. უნივერსიტეტი, რომელიც ყოველწლიურად, დაახლოებით 40 ჟურნალისტს უშვებს, აღჭურვილია საქართველოში ერთ-ერთი უნიკალური მულტიმედია ცენტრით.

აქ მომავალი ჟურნალისტები თავად ქმნიან ახალ ამბებს: წერა, გადაღება, მონტაჟი, გადაცემის დაგეგმვა, წაყვანა და გადაღება; ფროდაქშენი; ჟურნალისა და გაზეთის დაკაბადონება და გამოცემა; რადიოგადაცემები; მულტიმედიური კონტენტი - ეს ყველაფერი CIU-ს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტების ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია.

აქაურობა ნამდვილ ნიუსრუმს მოგაგონებთ, სადაც რეალურ სარედაქციო რეჟიმში ყველას თავისი როლი აქვს: კორესპონდენტები, წამყვანები, რეჟისორები, პროდიუსერები, ფოტოგრაფები, ოპერატორები, მემონტაჟეები... ეს CIU მულტიმედია ცენტრია, ადგილი, სადაც მომავალი ჟურნალისტები სწავლობენ.

დოკუმენტური ფილმები, მულტიმედიური საგანმანათლებლო პროექტები, სიუჟეტები, რადიოგადაცემები, პერიოდული გამოცემები, მობილური ჟურნალისტიკა და ციფრული პროდუქცია, ასევე წარმატებული თანამშრომლობა ქვეყნის წამყვან ტელეარხებთან - ეს იმ საქმიანობის არასრული ჩამონათვალია, რასაც CIU მულტიმედია ცენტრი მომავალ სტუდენტებს სთავაზობს.

ინფრასტრუქტურა, ბიბლიოთეკა, ბეჭდური თუ მულტიმედიური სახელმძღვანელო მასალები, ტექნოლოგიები და, რაც ყველაზე მთავარია, პროფესურა ორიენტირებულია სტუდენტის განვითარებასა და ინტერესებზე.

„ჩემთვის, პირადად, როგორც პროგრამის ხელმძღვანელისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენგან გაშვებული ჟურნალისტი იყოს კეთილსინდისიერი, ყოველთვის დაიცვას ჟურნალისტური პრინციპები, ჟურნალისტური ეთიკა, არ გაავრცელოს სიძულვილის ენა, ნებსით თუ უნებლიეთ, არ მოექცეს გავლენების ქვეშ - სწორედ ამაზე არიან ორიენტირებული ჩვენი პროფესორ-მასწავლებლები“, - აღნიშნავს ზაზა ცოტნიაშვილი, CIU-ს ჟურნალისტიკის საბაკალავრო და მედიის კვლევებისა და მულტიმედია წარმოების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი.

პრიორიტეტები ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე

„ჟურნალისტიკის პროგრამის დახვეწა დავიწყეთ იმაზე ფიქრით, თუ რა არის ყველაზე პრიორიტეტული დღეს შრომის ბაზარზე: რა უნარ-ჩვევები უნდა ჰქონდეს კარგ ჟურნალისტს? რა ცოდნა უნდა გამოარჩევდეს კონკურენტუნარიან ახალგაზრდას?“ გვიყვება ზაზა ცოტნიაშვილი.

ამ უნარჩვევების სია კი ასე გამოიყურება: მშობლიური ენის გამართულად ფლობა უნდა იყოს ის ბაზა, რომელიც ყველა ჟურნალისტს უნდა გააჩნდეს. ამას გარდა, აუცილებელია აგრეთვე ციფრული მედიატექონოგიების ფლობა.

მნიშვნელოვანია, რომ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საბაკალავრო საფეხურზე სტუდენტებს სთავაზობს მრავალფეროვან არჩევით და თავისუფალ სასწავლო კურსებს. მომავალ ჟურნალისტებს შეუძლიათ, გაიარონ ის საგნები, რომელიც მათ განსაკუთრებით აინტერესებთ. რაც შეეხება მაგისტრატურას, აქ სტუდენტებს თავიდანვე შეუძლიათ, აირჩიონ მოდულები, რა სფეროშიც აპირებენ მომავალში მუშაობას: პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, აგრარული მეცნიერებები, ეკონომიკა და ბიზნესი.

გარდა ამისა, მომავალი ჟურნალისტები სწავლობენ ჟურნალისტიკის ისტორიას და ადგილზე ეცნობიან ისტორიულ რედაქციებს, რადიოსადგურებსა და ტელევიზიებს - იქ სადაც იწყებოდა ქართული ჟურნალისტიკა.

თანამედროვე ჟურნალისტიკა

მედიაგამოცემებთან და ტელევიზიებთან შეთანხმებით სასწავლო პროგრამას გრაფიკული დიზაინის თანამედროვე პროგრამები, ციფრული და სოციალური მედია უკვე დაემატა.

კიდევ ერთი საგანი ინტეგრირდა საბაკალავრო პორგრამაში, რომელიც თანამედროვე ჟურნალისტს უახლეს ცოდნას შესძენს - კონვერგენტული ჟურნალისტიკაა. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში თვლიან, რომ სასწავლო კურსი მისცემს მომავალ ჟურნალისტებს საშუალებას, ჰქონდეთ მულტიფუნქციური და ძლიერი ანალიტიკური უნარები და მომავალში დასაქმდნენ ღირსეული ანაზღაურებით.

საბოლოოდ კი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში თვლიან, რომ საინტერესო, ღირებულ მედიაპროდუქტს მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანი ქმნის ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებით.


სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ხელოვნება კალათბურთის მოედნებზე - ფ...

ხელოვნება კალათბურთის
მოედნებზე - ფესტივალ
„ნიკო“-ს და responsible.ge-ს
11პროექტი

გამოსცადე სტუდენტობა 100%-ით

გამოსცადე სტუდენტობა
100%-ითq1

ცხოვრება დიაგნოზით - ავთვისებიანი ს...

მე გავიმარჯვე კიბოსთან
ბრძოლაში - მიყურებდა
მოღიმარე სახე
ბილბორდიდან ...

რაც მოგივა დავითაო ... ანუ ახალი თა...

რაც მოგივა დავითაო ... ანუ
ახალი თამაში
ტყუილ-მართლის გასარჩევად

მე გავიმარჯვე კიბოსთან ბრძოლაში - მ...

მე გავიმარჯვე კიბოსთან
ბრძოლაში - მიყურებდა
მოღიმარე სახე
ბილბორდიდან ...

როგორ შევარჩიოთ მტვერსასრუტი ბინისთ...

როგორ შევარჩიოთ
მტვერსასრუტი ბინისთვის

200-მდე ბენეფიციარი და ფსიქოთერაპიი...

200-მდე ბენეფიციარი და
ფსიქოთერაპიის 1200 საათი -
Responsible.ge-სა და „კამარას“
თანამშრომლობის 1 წელი

ბათუმში „ნეოლეთის“ ახალი ფილიალი გა...

ბათუმში „ნეოლეთის“ ახალი
ფილიალი გაიხსნა

რა სირთულეებს აწყდები, როცა პირველკ...

რა სირთულეებს აწყდები,
როცა პირველკურსელი ხარ