გიორგი კეკელიძესთან „პრუსტის კითხვარს“  პასუხობენ მწერლები, პოეტები, მსახიობები, ჟურნალისტები, ფილოსოფოსები ან, უბრალოდ, საინტერესო ადამიანები. ეს, ერთი შეხედვით, უცნაური შეკითხვები ცნობილ პიროვნებებს ახალი რაკურსით დაგანახვებთ.